Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin 5mL

Holdbarhet

5 dager kjøletemperatur 4 uker ved - 20o C

Analysemetode

Spektrofotometri/ Semikvantitativ metode

VKa (analytisk variasjon)

Henvendelse fagansvarlig

Analyseringsintervall/hyppighet

3 ganger per uke( Mandag,onsdag og fredag. Kan fravikes)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Orginalglasset fryses i 4 uker for reanalysering og videreforsendelse. Resultatet kan ikke brukes i Rettsmedisinsk sammenheng.

Link