Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Romtemperatur: 8 t
Kjøleskap: 24 t
Kan fryses.
(Oppgitt fra leverandør)

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

8 x10E3 IU/L: 8,8 %
17 x10E3 IU/L: 5,8 %
166 x10E3 IU/L: 5,2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 35 x10E3 IU/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01448 Ca 125 (Cancer antigen 125) x10E3 IU/L