Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Mistanke om hereditært angioødem. Eventuelt ved mistanke om immunkomplekssykdom, SLE, vaskulitter og glomerulonefritter. Bør rekvireres samtidig med C3 dersom det er mistanke om sykdom med økt komplement-aktivering og forbruk av komplement.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Unngå langvarig stase

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.09.19-30.10.20 er
3 % (ved 0,18 g/L)
2 % (ved 0,26-0,30g/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

0,12-0,45 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Rekvirering av C4 genererer også analysering av C3.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 19742 C4 g/L