Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Mistanke om immunologisk betinget inflammasjonsprosess, mangel på komplement C3 og forbruk av komplementfaktor C3.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Unngå langvarig stase

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.09.19-30.10.20 er
3 % (ved 1,0 g/L)
3 % (ved 1,5 g/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

0,75-1,95 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Rekvirering av C3 genererer også analysering av C4.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19740 C3 g/L