Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

6 timer (gjelder EDTA-blodet)

Analysemetode

May-Grünwald-Giemsa fargemetode

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig tillaging av blodutstryk.
For vurdering av blodutstryk se merknadsfelt.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Blodutstryk rekvirert internt på sykehuset må vurderes av rekvirenten selv. Ved NLSH somatikk Bodø befinner disse seg ved Laboratoriets ekspedisjon i O-fløyens 3. etg.
NB: Blodutstryk fra eksterne rekvirenter/legekontor vurderes for tiden dessverre ikke ved NLSH og disse anbefales derfor sendt direkte til annet laboratorium (f.eks. Fürst medisinske laboratorium Oslo, send da kliniske opplysninger, blodutstryk og ferskt EDTA blod til maskinell differensialtelling direkte til Oslo.)