Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Tørrkjemi

VK beskrivelse

< 12 µmol/L VKa 15%
> 12 µmol/L VKa 3%

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link