Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Tørrkjemi

VKa (analytisk variasjon)

3 % > 12 µmol/L 15 % < 12 µmol/L

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link