Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Icterus, mistanke om lever- eller gallevegssykdom, evaluering av leverfunksjon. Hemolytisk anemi.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

6 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

1 mnd - 10 år: < 16 µmol/L
10 - 18 år: < 20 µmol/L
> 18 år: 5 - 25 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Medikamentet Eltrombopag i konsentrasjon 25 µg/mL (tilsvarer 56,5 µmol/L) kan gi en falsk økning (bias) på opptil 10% på total bilirubin konsentrasjonen analysert i Lab Bodø.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01370