Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Icterus, mistanke om lever- eller gallevegssykdom, evaluering av leverfunksjon. Hemolytisk anemi.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

1 mnd - 10 år: < 16 µmol/L
10 - 18 år: < 20 µmol/L
> 18 år: 5 - 25 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Medikamentet Eltrombopag i konsentrasjon 25 µg/mL (tilsvarer 56,5 µmol/L) kan gi en falsk økning (bias) på opptil 10% på total bilirubin konsentrasjonen analysert i Lab Bodø.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01370