Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Tørrkjemi

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Merknader

Metoden måler ukonjugert bilirubin(BU) og konjugert bilirubin(BC) og gir ut summen av disse som svar. Hvis den konjugerte fraksjonen er vesentlig økt, gir laboratoriet beskjed om dette til rekvirent. Metoden brukes på barn i de første 30 levedager. Deretter skiftes det til vanlig metodikk: Bilirubin total

Link