Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Forsiktighet bør tas for å beskytte prøven fra både dagslys og fluorescerende lys for å unngå fotonedbrytning.

Holdbarhet

Prøver kan oppbevares ved 4°C og analyseres innen 5 dager. Prøver er stabile i 3 måneder ved oppbevaring i fryser ved -70°C uten eksponering for lys.

Analysemetode

Vanadatoksidering

VK beskrivelse

VKa: 2-6 % avhengig av analyttkonsentrasjon

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø (jenter og gutter)
1. levedøgn: <120 µmol/L (fullbåren)
2. levedøgn: <170 µmol/L (fullbåren)
3. levedøgn: <180 µmol/L (fullbåren)
4. levedøgn: <160 µmol/L (fullbåren)
5. levedøgn: <145 µmol/L (fullbåren)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Metoden måler bilirubin total, men er spesielt tilpasset nyfødte og brukes på barn i de første 30 levedøgn. Deretter skiftes det til vanlig metodikk: Bilirubin total. Ved mistanke om økt fraksjon av konjugert bilirubin må dette bestilles som en egen analyse.

Fra kl. 10:00 den 11. juni 2021 analyserer Sentrallaboratoriet, Bodø bilirubin, nyfødte på Vanadat-metode. Tidligere har analysen blitt utført på tørrkjemi. Den nye metoden er satt opp til å samsvare med den gamle. Det er derfor ikke forventet betydelige endringer ved denne overgangen.

Link