Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Utredning av tilstander med forhøyet totalbilirubin.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Tørrkjemi

VKa (analytisk variasjon)

5 % > 10 µmol/L
29 % < 10 µmol/L

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 4 dager: < 10 µmol/L
5 dager - 1 mnd: < 6 µmol/L
> 1 mnd: < 6 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01368