Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Utredning av tilstander med forhøyet totalbilirubin.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Vanadatoksidering
Vesterålen: Diazo metode

VK beskrivelse

Sentrallaboratoriet, Bodø: VKa 5 – 8 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø (kvinner og menn)
0 – 14 dager: 5,7 – 12,1 µmol/L
15 dager – 1 år: 0,8 – 5,2 µmol/L
1 – 9 år: 0,8 – 3,4 µmol/L
9 – 13 år: 0,8 – 5,0 µmol/L
13 – 19 år: 1,7 – 7,0 µmol/L
> 19 år: < 7 µmol/L

Vesterålen (kvinner og menn)
0 - 4 dager: < 10 µmol/L
5 dager - 1 mnd: < 6 µmol/L
> 1 mnd: < 6 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Fra og med 17.02.21 har Sentrallaboratoriet, Bodø tatt i bruk ny metode for konjugert bilirubin. Analyseresultat over referanseområdet vil være ca. 2 x høyere sammenlignet med tidligere. Referanseområdet er noe endret.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01368