Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Kontroll og monitorering av lymfom, lymfatiske leukemier, myelomatose, HIV/AIDS og glomerulær nyresykdom.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VKa (analytisk variasjon)

VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.06.17-31.07.18.
5 % (ved 2 g/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

0- t.o.m 14 år: 0,2-2,5 mg/L
15 t.o.m. 49 år: 0,7-2,5 mg/L
50 år->: 0,7-3,4 mg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19857 Beta2-mikroglobulin mg/L