Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Brukes i diagnostikk av parenkymatøse akutte og kroniske leversykdommer.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/ Enzymatisk metode

VKa (analytisk variasjon)

5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 9 dager: < 100 U/L
10 dager - 3 år: < 60 U/L
3 - 11 år: < 50 U/L

Kvinner > 11 år: < 35 U/L
Menn > 11 år: < 45 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19654