Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Monitorering av heparinbehandling (ikke lavmolekylært heparin). Utredning av blødning eller ved mistanke om økt blødningsrisiko. Screening for forbrukskoagulopati (DIC).

Prøvemateriale/prøvemengde

1 citratglass

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109 M).
Fyll røret til angitt volum på glassets etikette og bland godt, ved å snu prøven, straks etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase. Unngå prøvetaking fra kateter med heparinlås.

Egner seg ikke til innsendt prøve.

Prøvebehandling

Sentrifugeres straks i 15 min på 1500 – 2200 G

Holdbarhet

4 timer i romtemperatur uten heparinbehandling
2 timer i romtemperatur ved heparinbehandling

Analysemetode

Bodø: Optisk klottdeteksjon
Vesterålen og Lofoten: Klottmetode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø: 22 – 33 sekunder
Lofoten og Vesterålen: 30 - 42 sekunder

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01682