Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Monitorering av heparinbehandling (ikke lavmolekylært heparin). Utredning av blødning eller ved mistanke om økt blødningsrisiko. Screening for forbrukskoagulopati (DIC).

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1 mL

Prøvebehandling

Sentrifugeres straks i 15 min

Holdbarhet

4 timer i romtemperatur uten heparinbehandling
2 timer i romtemperatur ved heparinbehandling

Egner seg ikke til innsendt prøve.

Analysemetode

Clot-basert

VKa (analytisk variasjon)

5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

30 - 42 s

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01682