Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Vanligste indikasjon er spørsmål om arvelig Aktivert Protein C-resistens (Faktor V Leiden mutasjon).

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1 mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 20 min innen 1 time etter prøvetaking.
Plasma avpipeteres 1/2- 1 cm over cellelaget og fordeles.
Fryses og sendes frosset.

Holdbarhet

Romtemperatur: 24 t
Frosset (-20oC): 14 dager
Frosset (-70oC): 3 år

Analysemetode

Clot-basert.
NLSH gir ut normalisert ratio

Analyseringsintervall/hyppighet

1 gang pr. uke

Referanseområde

> 0,80

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Svaret utgis som Normalisert Ratio

Norsk laboratoriekodeverk

BOO00010