Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Mistanke om autoimmun tyreoiditt eller subklinisk hypotyreose.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

8 timer i romtemperatur og 48 t i kjøleskap.

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

> 100 KU/L: VKa 10 %
< 100 KU/L: VKa 18 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

< 60 x10E3 IU/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Heparin - og EDTA - plasma kan benyttes

Norsk laboratoriekodeverk

NPU20041