Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Utredning av encefalopati eller koma av ukjent årsak. Utredning av nyfødte, eventuelt også større barn, med uklar kvalme, oppkast eller nevrologiske forstyrrelser hvor det kan foreligge metabolske forstyrrelser. Diagnostikk av Reye’s syndrom. Utredning av leverencefalopati. Eventuelt ved akutt leversvikt.

Prøvemateriale/prøvemengde

Heparinplasma 0,5 mL

Prøvebehandling

Tas på Na- eller Li- heparinrør. Settes på is og kjølesentrifugeres. Prøven tas fastende.

Serum må ikke brukes til ammoniakkmålinger, fordi ammoniakk produseres under koagulasjonsprosessen.
Ikke bruk hemolyserte prøver.

Holdbarhet

Bør analyseres så snart som mulig.

Holdbarhet inntil 3 timer i kjøleskap og 1 dag frosset.

Analysemetode

Enzymatisk/ Spektrofotometrisk

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 6 dager: < 190 µmol/L
7 - 13 dager: < 100 µmol/L
> 14 dager: 11 - 32 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU03928