Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin 5mL

Holdbarhet

7 dager i romtemperatur
30 dager i kjøleskap
Opptil 12 mnd. i – 20°C

Analysemetode

Spektrofotometri/ Semikvantitativ metode

VK beskrivelse

VKa: 5 – 10 %

Analyseringsintervall/hyppighet

3 ganger per uke( Mandag,onsdag, fredag. Kan fravikes)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Originalglasset fryses i 4 uker for reanalysering og videreforsendelse. Resultatet kan ikke brukes i Rettsmedisinsk sammenheng.

Fra 18.02.21 har Sentrallaboratoriet, Bodø tatt i bruk ny metode for analysering av amfetaminer i urin. Denne metoden har en høyere sensitivitet. Det er å forvente et noe høyere antall positive prøver sammenlignet med tidligere. Ny metode vil ikke gi utslag på Ecstasy (MDMA).

Link