Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Indikasjon

Utredning og kontroll av leversykdommer, særlig ved mistanke om kolestase.
Mistanke om skjelettsykdommer med økt osteoblastaktivitet.
Mistanke om familiær hypofosfatasi.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/ Enzymatisk metode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 18 år: < 400 U/L
> 18 år: < 105 U/L

Gravid: < 250 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU53077