Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Ved mistanke om allergi mot inhalasjonsallergen eller matvareallergen av ukjent type. Panelene omfatter de vanligste allergenene.

Inhalasjonspanel: Bjørk, timotei, burot, katt, hund, Cladosporum (muggsopp) og D. pteronyssinus (midd)

Matvarepanel: Eggehvite, melk, fisk (torsk), hvete, soyabønne, peanøtt, hasselnøtt, erter

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 1 mL

Prøvebehandling

Serum oppbevares 1 mnd. for evt. etterrekvirering. Tester som ønskes i tillegg til det som står på vårt analyserepertoar føyes til på rekvisisjonen og videresendes av oss til aktuelt laboratorium. Analyserepertoaret finnes på rekvisisjonsskjemaet.

Se også Allergenspesifikke IgE-analyser og Total IgE.

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

< 0,10 x10E3 IU/L

Ved positiv test vil analyse av spesifikke IgE mot de aktuelle allergener rekvireres automatisk.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Ved rekvirering av uvanlig mange allergener må man påberegne ekstra prøvevolum.

Norsk laboratoriekodeverk

Inhalasjonspanel, Ip8: NPU57340
Matvarepanel, Fp5: NPU57688

Link