Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Utredning ved tidlig utvikling av lungeemfysem, kronisk obstruktiv lungesykdom, neonatal hepatitt og juvenil cirrhose, og utredning av leversykdom.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Pasientforberedelse: Gjøres undersøkelsen med spørsmål om nedsatt konsentrasjon eller genetisk variant, bør prøven tas når pasienten ikke har noen form for aktiv prosess.

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VKa (analytisk variasjon)

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.09.19-30.10.20 er
3 % (ved 1,0 – 1,5 g/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

Kvinner alle aldre: 1,0 - 2,0 g/L (Endres f.o.m 01.01.18)
Menn alle aldre: 1,0 - 1,7 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19692 Alfa1-antitrypsin g/L