Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Utredning ved tidlig utvikling av lungeemfysem, kronisk obstruktiv lungesykdom, neonatal hepatitt og juvenil cirrhose, og utredning av leversykdom.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Pasientforberedelse: Gjøres undersøkelsen med spørsmål om nedsatt konsentrasjon eller genetisk variant, bør prøven tas når pasienten ikke har noen form for aktiv prosess.

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.09.19-30.10.20 er
3 % (ved 1,0 – 1,5 g/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

Kvinner alle aldre: 1,0 - 2,0 g/L (Endres f.o.m 01.01.18)
Menn alle aldre: 1,0 - 1,7 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19692 Alfa1-antitrypsin g/L