Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin, morgenurin eller en tilfeldig urinprøve.

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 3,0 mg/mmol kreatinin

Merknader

Dette er et beregnet resultat basert på måling av albumin og kreatinin i urin

Norsk laboratoriekodeverk

NOR15260