Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet
Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet
Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Utredning av mistenkt nyresykdom. Pasienter med diabetes, hypertensjon eller påvist redusert eGFR (<60 ml/min/1,72m2) skal undersøkes jevnlig, vanligvis årlig. Pasienter som har normal eGFR, bør også undersøkes med urin albumin kvantitering dersom man mistenker nyresykdom (glomerulær skade).

Prøvemateriale/prøvemengde

Samleurin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Døgnurin:
< 16 år: < 22 mg/døgn
> 16 år: < 30 mg/døgn

Spoturin:
Diureseavhengig.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For nøyaktig beregning av døgnutskillelse må korrekt samlemengde og samletid anføres (nøyaktig klokkeslett for begynnelse og slutt ). Eventuelt kan en samle urin i et mindre antall timer enn et døgn når samletid anføres korrekt.

Norsk laboratoriekodeverk

Døgnurin: NPU19680
Spoturin: NPU19677