Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Indikasjon

Utredning av mistenkt nyresykdom. Pasienter med diabetes, hypertensjon eller påvist redusert eGFR (<60 ml/min/1,72m2) skal undersøkes jevnlig, vanligvis årlig. Pasienter som har normal eGFR, bør også undersøkes med urin albumin kvantitering dersom man mistenker nyresykdom (glomerulær skade).

Prøvemateriale/prøvemengde

Samleurin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Døgnurin:
< 16 år: < 22 mg/døgn
> 16 år: < 30 mg/døgn

Spoturin:
Diureseavhengig.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For nøyaktig beregning av døgnutskillelse må korrekt samlemengde og samletid anføres (nøyaktig klokkeslett for begynnelse og slutt ). Eventuelt kan en samle urin i et mindre antall timer enn et døgn når samletid anføres korrekt.

Norsk laboratoriekodeverk

Døgnurin: NPU19680
Spoturin: NPU19677