Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Utredning og kontroll av tilstander med forstyrret proteinsyntese eller unormale proteintap. Vurdering av væskebalansen. Utredning ved ødem av ukjent årsak. Tilleggsundersøkelse ved analyse av albuminbundne komponenter, for eksempel s-kalsium.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

3.2 %

Total variasjonskoeffisient, VKt

3.77 %

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Les mer om kalkulatoren her !

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 5 dager: 26 - 36 g/L
6 dager - 4 år: 35 - 50 g/L
4 - 18 år: 35 - 55 g/L
18 - 40 år: 36 - 50 g/L
40 - 70 år: 36 - 48 g/L
> 70 år: 34 - 45 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19673