Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet
Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Utredning og kontroll av tilstander med forstyrret proteinsyntese eller unormale proteintap. Vurdering av væskebalansen. Utredning ved ødem av ukjent årsak. Tilleggsundersøkelse ved analyse av albuminbundne komponenter, for eksempel s-kalsium.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 5 dager: 26 - 36 g/L
6 dager - 4 år: 35 - 50 g/L
4 - 18 år: 35 - 55 g/L
18 - 40 år: 36 - 50 g/L
40 - 70 år: 36 - 48 g/L
> 70 år: 34 - 45 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19673