Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Mistanke om leversykdom, og kontroll av parenkymatøse leversykdommer.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/ Enzymatisk metode

VKa (analytisk variasjon)

5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Kvinner: < 45 U/L
Menn < 18 år: < 45 U/L
Menn > 18 år: < 70 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Bruk av sulfasalazine kan gi opptil 35 % falsk for lav ALAT. Prøve tatt like før neste dose anbefales.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19651