Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Mistanke om leversykdom, og kontroll av parenkymatøse leversykdommer.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/ Enzymatisk metode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

19.4 %

Total variasjonskoeffisient, VKt

20.03 %

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Les mer om kalkulatoren her !

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Kvinner: < 45 U/L
Menn < 18 år: < 45 U/L
Menn > 18 år: < 70 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Bruk av sulfasalazine kan gi opptil 35 % falsk for lav ALAT. Prøve tatt like før neste dose anbefales.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19651