Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Diagnostikk og behandlingskontroll ved primær leverkreft (HCC). Sammen med beta-hCG for diagnostikk, stadieinndeling, prognostisering og behandlingskontroll ved testikkelkreft, samt for diagnostikk og behandlingskontroll ved embryonale svulster i ovariet.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Romtemperatur: 8 t
Kjøleskap: 48 t
Kan fryses.
(Oppgitt fra leverandør)

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

1,6 µg/L: 34 %
12,5 µg/L: 6,7 %
124 µg/L: 4,6 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 1 år: Referanseområde ikke tilgjengelig
> 1 år: < 10 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19766 AFP µg/L