Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Utredning av Cushings syndrom. Differensiere mellom primær og sekundær binyrebark-dysfunksjon. Spørsmål om Addisons sykdom. Utredning av adrenogenitalt syndrom og enzymdefekter i steroidhormonsyntesen.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-plasma 0,5 mL

Prøvebehandling

Prøven tas på is, kjølesentrifugeres innen 30 min, avpipetteres og fryses. Sendes frosset..

Holdbarhet

30 dager -20 oC Til enhver tid oppbevares < 4 oC

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

10 - 60 pg/mL

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01784