Analysen utføres ved

Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet

Prøvemateriale/prøvemengde

Min. 2,5 ml EDTA-plasma

Prøvebehandling

Tas på kjølte EDTA-rør, glasset må fylles helt, blandes godt og settes på isvann. Kjølesentrifugeres innen 1/2 t, plasma fryses umiddelbart. Sendes frosset.

Link