Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Døgnurin.

Ved anfall/forverring av flushing som gir mistanke om carcinoid tumor kan det tas spotprøve. Urinen kan samles og tas sammen med katekolaminer i urin. Prøvemengde: Se prøvebehandling.

Prøvebehandling

Urin samles på dunker uten tilsetning og oppbevares kjølig under samlingen. Urinen blandes, måles og minimum 20mL urin tas ut til forsendelse. Totalt samlevolum og samletid påføres rekvisisjonen. Ved spotprøve sendes minimum 20mL urin. Leveres laboratoriet snarest og innen 3 døgn.

Holdbarhet

Prøven fryses etter at den er ankommet laboratoriet.

Analysemetode

Væskekromatografi (HPLC)

VKa (analytisk variasjon)

VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden 08.2018-08.2019
11,3 % (ved 30 µmol)
7,8 % (ved 120 µmol)


Analyseringsintervall/hyppighet

Ca hver 2.uke

Referanseområde

Døgnurin:
3 - 9 år: < 29 µmol/døgn
9 - 13 år: < 33 µmol/døgn
13 - 17 år: < 35 µmol/døgn
> 17 år : < 40 µmol/døgn

Spoturin:
3 - 9 år: < 9,5 µmol/mmol kreatinin
9 - 13 år: < 5,1 µmol/mmol kreatinin
13 - 18 år: < 3,2 µmol/mmol kreatinin
> 18 år: < 4,1 µmol/mmol kreatinin

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Ved rekvirering av katekolaminer analyseres: adrenalin, noradrenalin, dopamin, HVA og VMA. Kostrestriksjon 2 døgn før og under samling: ananas, banan, kiwi, plommer, svisker, tomat, valnøtter, koffeinholdige drikker og diverse medikamenter.

Norsk laboratoriekodeverk

Døgnurin: NPU03939
Spoturin: NPU18372