Analysen utføres ved

Radiumhospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Rekvisisjoner (blankett IR5027) fås tilsendt ved henvendelse til: labdesk@rikshospitalet.no eller tlf 23 07 10 70.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Link