Kontakt oss:

Dyrkning/PCR:
75 57 83 30

Serologi
75 57 84 85