Kontakt oss:

Bodø:
Immunologi: 75 57 83 50
Blodbanken: 75 57 84 82

Lofoten:
76 06 01 45

Vesterålen:
75 42 47 50

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Klinikksjef Lill Angelsen, tlf. 481 12 932.  
Webredaktør: Kommunikasjonssjef Randi Angelsen, tlf. 907 45 628.