Her er kontaktinformasjon til laboratoriene i Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset:

 
Patologiavdeling Tlf. 75 57 83 67
Laboratoriemedisinsk avdeling:

Preanalytisk enhet, Sentrallaboratoriet og Blodbankenheten
 

Tlf. felles kundesenter 75 57 83 50,
epost lab-kundesenter@nlsh.no

Enhetsleder Preanalytisk enhet/ prøvemottak:
Tove Hvassing, tlf 95833753 

Lege i medisinsk biokjemi, Bodø Tlf. 904 15 435
Molekylærbiologisk enhet og Bakteriologisk enhet Tlf. 75 57 83 30
Lofoten: Laboratoriet Tlf. 902 96 998
Vesterålen: Laboratoriet Tlf. 75 42 47 50

Send oss en tilbakemelding om laboratoriehåndboka:

Vi tar svært gjerne imot respons på labhåndboka vår! Bruk dette skjemaet for å melde inn feil, etterlyse innhold eller bare gi oss en beskjed.