Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

1 uke i kjøleskap, 1 år i -20 grader fryser.

Analysemetode

Immunoassay (Siemens Immulite 2000)

Tolkning

Tyreoida stimulerende immunglobulin, TSI, er ofte stimulerende og kan da gi hyperthyreose (Graves sykdom).

Denne analysemetoden påviser ikke blokkerende Tyreoida stimulerende immunglobulin. I følge leverandør er klinisk sensitivitet og spesifisitet for TSI-analysen ved cut-off på 0,55 IU/L henholdsvis 98,3 % og 99,7 % for å påvise Graves sykdom.

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

Negativ < 0,1 IU/L
Grenseverdi 0,1 - 0,55 IU/L
Positiv > 0,55 IU/L

Norsk laboratoriekodeverk

NPU17888 P-TSI (IS 90/672), måleenhet IU/L