Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Ved mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis. For oppfølging av responsen på glutenfri diett.
Andre assosierte lidelser med økt hyppighet av cøliaki er diabetes mellitus type 1, autoimmun tyroiditt, Downs syndrom, Turner syndrom, IgA-mangel. Det er også rapportert assosiasjon til idiopatisk epilepsi.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Unngå hemolyse, kan gi falskt for lavt svar.

Holdbarhet

14 dager v/2-8°C

Analysemetode

Multiplex flow-immunanalyse

Tolkning

Cøliaki (gluten-sensitiv enteropati) skyldes en immunmediert inflammatorisk prosess etter inntak av hvete-, rug- eller bygg proteiner.
Vevstypeantigenene HLA-DQ2 eller DQ8 er en nødvendig forutsetning for å få cøliaki. Vevstypene finnes hos > 99 % av alle med cøliaki (HLA-DQ2 vanligst), men også hos ca. 40 % av befolkningen i Norge uten cøliaki. Betennelsen ved cøliaki forekommer primært i slimhinnen i tynntarmen, som fører til villøs atrofi. Ved cøliaki dannes hovedsakelig IgA autoantistoffer mot vevstransglutaminase (tTG). TTG er et multifunksjonelt enzym som kryssbinder gliadinpeptider og deamiderer glutamin-sidekjeder til glutaminsyre. Det er åtte forskjellige isoformer av tTG. Isoformene som er viktige ved autoimmune sykdommer er tTG av tarmopprinnelse, som er kjent som type 2 tTG, mens typen som finnes i huden, som er target for autoantistoffer i dermatitt herpetiformis (DH), er kjent som type 3 tTG. Antistoff mot 2 tTG kryssreagerer ofte med 3 tTG, slik at pasientene med DH får positiv anti-tTG IgA.

Anti-tTG antistoffene er svært sensitive og spesifikke for diagnosen cøliaki (90 til 98 % sensitivitet og spesifisitet 95 til 97%). Den positive prediktive verdien av et sterkt positivt resultat (Anti-tTG IgA ≥10 ganger øvre normal grense) kombinert med et positivt endomysium antistoff er omtrent 100%.

Reviderte diagnostiske kriterier for barn og ungdom under 18 år (ifølge ESPGHAN 2020):

1. Barn og ungdom som har anti-tTG IgA ≥ 150 U/ml må i tillegg ha kliniske symptomer og positiv endomysium test (EMA-IgA) i andre blodprøve for å kunne sette cøliakidiagnose uten tynntarmsbiopsi og uten HLA DQ2/DQ8 typing. HLA-testing er ikke obligatorisk for en serologi basert diagnose uten biopsier. Cøliaki kan diagnostiseres uten duodenale biopsier også hos asymptomatiske barn ved å bruke samme kriterier som hos pasienter med symptomer. Det anbefales at beslutningen om å utføre diagnostisk duodenal biopsi eller ikke, gjøres i samarbeid med foreldrene og eventuelt barnet.

2. Hos barn med positive anti-tTg IgA mellom 46 og 149 U/ml er sannsynligheten for cøliaki relativt høy hvis det er første prøve. Det vil likevel være nødvendig med tynntarmsbiopsi for å redusere risikoen for falsk positiv diagnose. Endomysium test (EMA-IgA) kan være aktuelt. Det anbefales henvisning til barneavdeling for utredning.

3. Ved anti-tTG IgA ≤ 45 U/ml eller mellom 15 og 45 U/ml er sannsynligheten for cøliaki minimal hvis det er første prøve. Det anbefales henvisning til barneavdeling for utredning hvis barnet har symptomer. Slike svake positive antistoffer kan også sees hos pasienter med cøliaki som nylig har blitt satt på glutenfri diett eller har diettfeil.

Hos voksne ved anti-tTG IgA ≥ 150 U/ml er det stor sannsynlighet for at pasienten har cøliaki. Andre metoder kan brukes til å bekrefte diagnosen. Ofte bekreftes diagnosen med tynntarmbiopsi.

IgA-mangel disponerer for cøliaki. I slike tilfeller kan IgA-tester for tTG slår falsk negativ ut. Falsk negativ verdi kan forekomme også hos barn under 2-3 års alder fordi total IgA øker kontinuerlig med alderen. Total IgA må være > 0,2 g/L for å kunne stole på spesifikk anti-tTG IgA.

Ved rekvirering av anti-tTG-IgA utføres det alltid i tillegg analyse av Total IgA.

Ved IgA-mangel eller s-Total IgA < 0,2 g/L anbefales det en IgG-basert test: Anti-deamidert gliadinpeptid IgG (DGP-IgG). I slike tilfeller, hvis anti-tTG IgA er negativ og anti-DGP IgG er positiv, kan pasienten ha cøliaki og IgA-mangel. Tarmbiopsi vil i slike tilfeller være nødvendig for å stille cøliaki diagnosen, også hos barn.
Hvis både anti-tTG IgA og anti-DGP IgG er positiv, taler dette for at pasienten har cøliaki eller dermatitis herpetiformis.
Hvis kun anti-DGP IgG er positiv hos voksne eller hos pasienter uten IgA mangel er betydningen noe usikker. Positiv gentest og høyt titer styrker mistanke om aktiv cøliaki. Hvis begge analyser er negative er det lav sannsynlighet for aktiv cøliaki.

Falske positive anti-tTG resultater er sjeldne, men kan forekomme og er vanligvis i lavt titer (vanligvis < 2x cut off). For eksempel, anti-tTG IgA antistoffer kan være falske forhøyede under eller etter en febersykdom el inflammasjonsprosess.

For mer info se i labhåndboken for Deamidert gliadinpeptid IgG (DGP-IgG)

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Referanseområde for barn/ungdom under 18 år:
< 15,0 U/ml negativ
15-45 U/ml svakt positiv
46-149 U/ml positiv
≥ 150 U/ml sterk positiv

Referanseområde for voksne over 18 år:
< 15,0 U/ml negativ
15-149 U/ml positiv
>150 U/ml sterk positiv

Indikasjoner, tolkning og referanser

Husby S, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020; 70: 141-56.

Rozenberg O, Rinawi F, Haritan Y, Yerushalmi B., et al. Automated analyzers are suited for diagnosing celiac disease without a biopsy. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Publish Ahead of Print DOI : 10.1097/MPG.0000000000002711.

De Leo L, Quaglia S, Ziberna F, Vatta S, Martelossi S, et al. Serum anti-tissue transglutaminase antibodies detected during febrile illness may not be produced by the intestinal mucosa. J Pediatr. 2015;166(3):761.

Husby S, Murray JA, Katzka DA. AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Monitoring of Celiac Disease-Changing Utility of Serology and Histologic Measures: Expert Review. Gastroenterology. 2019;156(4):885. Epub 2018 Dec 19.

Merknader

Ny metode fra 19.10.21.

P.g.a overgang til ny metode (Multiplex flow-immunanalyse) vil vi tilby parallellkjøring i 6 måneder mot tidligere CLIA metode EN gang pr pasient som tidligere har hatt positivt resultat på anti-tTg IgA. I DIPS bestilles Immunologisk parallellanalyse og angir tTG-IgA.

Norsk laboratoriekodeverk

P-Transglutaminase (tTG) IgA NPU14566