Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Transglutaminase IgA antistoff (anti-tTG IgA) har, i likhet med anti-gliadin (deamidert) IgG antistoffer, høy sensitivitet og spesifisitet for cøliaki.

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Referanseområde for barn/ungdom under 18 år:
≤ 30 CU negativ
31-99 CU svak positiv
100-559 CU positiv
≥ 560 CU sterk positiv

Referanseområde for voksne over 18 år:
≤ 30 CU negativ
31-99 CU svak positiv
100 - 399 CU positiv
≥ 400 CU sterk positiv

Det foreligger tilgjengelig validering av analysemetoden (Kjemiluminescens) med oppgitte referanseområder som viser positiv prediktiv verdi (PPV) = 100% for histologiske lesjoner forenlig med Cøliaki (Marsh ≥ 2) ved anti-tTG IgA ≥ 400 CU hos voksne og ≥ 560 CU hos barn/ungdom under 18 år [1].