Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø Tlf:75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Anti-SSB (La) antistoffer sees hos 50 % av pasientene med Sjøgrens Syndrom(SS)-langt hyppigere ved primært SS, samt sjeldnere ved subakutt kutan og neonatal lupus og ved SLE (5-15 %).Ofte finnes anti-SS-B samtidig med anti-SS-A.

Analyseringsintervall/hyppighet

2-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <20 CU Positiv >20 CU

Merknader

Ny metode fra 30.01.2015