Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Utredning av pasienter med tegn og symptomer på systemtiske bindevevssykdommer. Spesielt er anti-SS-B antistoffer indisert ved mistanke om Sjögren’s syndrom (SS).

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 ml

Holdbarhet

14 dager v/2-8°C

Analysemetode

Multiplex flow-immunanalyse

Tolkning

Anti-SS-B antistoffene er rettet mot et cellulært kjerneantigen sammensatt av et 48 kD protein kombinert med RNA-rester.
Anti-SS-B sees hos 50%-60% av pasienter med Sjøgrens Syndom SS (langt oftere ved primært SS), samt sjeldnere ved subakutt kutan lupus erythematosus (LE) og neonatal LE og ved systemisk lupus erythematosus (5-15%).

Ofte finnes anti-SS-B samtidig med anti-SS-A. Anti-SS-B har høyrere spesifisitet enn anti-SS-A for SS. Anti-SS-B er assosiert med extraglandulare symptomer: palpabel purpura, leukopeni, lymfopeni og hypergammaglobulinemi.

SS-B-antistoffer viser lavere prevalens enn SS-A blant gravide som har født barn med neonatal lupus og kongenital hjerte blokk.

Anti-SS-B er ikke egnet for oppfølging av sykdomsaktivitet.
Svake positive anti-SS-B (uten anti-SS-A) skal tolkes forsiktig i klinisk praksis hvis det ikke foreligger andre objektive kriterier for SS.

Neonatal lupus (NL):
spedbarn opp til 8 måneders alder med en ringformet eller polysyklisk utslett og/eller noen grad av hjerteblokk bør testes for anti-Ro52/Ro60 og anti-La/SS-B antistoffer. Asymptomatisk forløp er også beskrevet. En positiv test hos barnet eller moren oppfyller de diagnostiske kriteriene for NL.

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ<1,0 AI
Positiv ≥1,0 AI

AI= Antistoff index

Indikasjoner, tolkning og referanser

Homburger H, Larsen S: Detection of specific antibodies. In Clinical Immunology: Principles and Practice. First edition. Edited by R Rich, T Fleisher, B Schwartz, et al. St. Louis, Mosby-Year Book, 1996, pp 2096-2109.

Kotzin B, West S: Systemic lupus erythematosus. In Clinical Immunology Principles and Practice. Second edition. Edited by R Rich, T Fleisher, W Shearer, et al. St. Louis, Mosby-Year Book, 2001, pp 60.1-60.24

Friedman DM, Rupel A, Buyon JP Epidemiology, etiology, detection, and treatment of autoantibody-associated congenital heart block in neonatal lupus, Curr Rheumatol Rep. 2007 May;9(2):101-8.

Baer AN, McAdams DeMarco M, Shiboski SC, Lam MY, et al (Sjögren's International Collaborative Clinical Alliance (SICCA) Research Groups ). The SSB-positive/SSA-negative antibody profile is not associated with key phenotypic features of Sjögren's syndrome. Ann Rheum Dis. 2015 Aug; 74 (8):1557-61, Epub 2015 Mar 3.

Merknader

Ny metode fra 19.10.21.

Norsk laboratoriekodeverk

P-SS-B IgG NPU12567