Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø Tlf:75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Anti-Sm antistoffer sees hyppigst ved SLE. Negativ test utelukker ikke SLE. Anti-Sm regnes for nær patognomisk for SLE med 99 % spesifisitet, men finnes kun hos 10-30% av pasientene. Ikke egnet for oppfølging av sykdomsaktivitet pga at antistoffene forblir positive under SLE-remisjon.

Analyseringsintervall/hyppighet

2-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <20 CU Positiv >20 CU

Merknader

Ny metode fra 30.01.2015