Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø Tlf:75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Scl-70 antistoffer(anti-DNA topoisomerase 1)sees hyppigst ved autoimmune sykdommer som sklerodermi. Har høy spesifisitet for diffus sklerodermi, men finnes hos bare ca. 30-40 % av pasientene. Antistoffene assosieres med lungefibrose, hjerte og nyre skader. Det forekommer også hos 1/4 SLE-pasienter med økt risiko for nefritt og pulmonal hypertensjon.

Analyseringsintervall/hyppighet

2-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <20 CU Positiv >20 CU

Merknader

Ny metode fra 30.01.2015