Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø Tlf:75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

SS-A består av 2 proteiner Ro52 og Ro60. Ro60 antistoffer sees hyppigst ved autoimmune sykdommer som primær Sjøgrens syndrom,SLE,systemisk sklerose,myositter og neonatal lupus.

Analyseringsintervall/hyppighet

2-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <20 CU Positiv >20 CU

Merknader

Ny metode fra 30.01.2015