Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø Tlf:75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

SS-A består av 2 proteiner Ro52 og Ro60.Ro 52 antistoffer sees hyppigst ved autoimmune sykdommer som Sjøgrens syndrom ,SLE og neonatal lupus.Antistoffet kan hos gravide passere placenta og gi skade av hjertets ledningssystem hos fosteret. Ca 2 % av barna av mødre med anti-Ro52 kan ha medfødt hjerte-blokk. Anti-Ro52 kan forekomme hos opptil 72 % av Jo-1 positive myositter og hos pasienter med systemisk sklerose. Ikke egnet for oppfølging av sykdomsativitet.

Analyseringsintervall/hyppighet

2-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <20 CU Positiv >20 CU

Merknader

Ny metode fra 30.01.2015