Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Utredning av pasienter med tegn og symptomer på en bindevevssykdom der testen for antinukleære antistoffer er positiv (ANA screening). Spesielt er anti-RNP antistoff indisert ved mistanke om blandet bindevevssykdom (MCTD).

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Holdbarhet

14 dager v/2-8°C

Analysemetode

Multiplex flow-immunanalyse

Tolkning

RNP (også kalt for U1-RNP) er et lite nukleært ribonukleo protein som inneholder 3 protein autoantigener (kalt A, C og 70kD). Sera som inneholder RNP-antistoffer reagerer overveiende med A og 70-kD autoantigenene. Anti-U1-RNP antistoff sees hyppigst ved MCTD. MCTD må spesielt mistenkes når anti-RNP er eneste positive ANA spesifisitet, spesielt når anti-dsDNA og anti-Sm antistoffer er negative. Ved MCTD er 90-100% av pasientene anti-RNP positive (en forutsetning for diagnosen), vanligvis med høy konsentrasjon (> 8 AI) og ofte finnes det anti-RNP alene.

Anti-U1-RNP-antistoffer kan også være tilstede i lavere titer ved andre autoimmune sykdommer, inkludert revmatoid artritt, systemisk sklerose, Sjögrens syndrom, polymyositis og SLE.
Hos SLE pasienter er forekomsten ca 30-40%.

Antistoffet finnes også hos 15 % av pasienter med kronisk leversykdom, spesielt kryptogen eller primær biliær kolangitt (PBC).

Ikke egnet for oppfølging av sykdomsaktivitet.

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ<1,0 AI
Positiv ≥1,0 AI

AI= Antistoff index

Indikasjoner, tolkning og referanser

Sharp GC, Irvin WS, May CM, Holman HR, McDuffie FC, Hess EV, Schmid FR; Association of antibodies to ribonucleoprotein and Sm antigens with mixed connective-tissue disease, systematic lupus erythematosus and other rheumatic diseases; N Engl J Med. 1976;295(21):1149.

Greidinger EL, Hoffman RW; Autoantibodies in the pathogenesis of mixed connective tissue disease; Rheum Dis Clin North Am. 2005;31(3):437.

Venables PJ; Mixed connective tissue disease; Lupus. 2006;15(3):132.

Konikoff F, Y Shoenfeld, D A Isenberg, I Barrison, er al. Anti-Rnp antibodies in chronic liver diseases. Clin Exp Rheumatol Oct-Dec 1987;5(4):359-61.

Merknader

Ny metode fra 19.10.21.

Norsk laboratoriekodeverk

P-RNP U1 (70 kDa+A+C) IgG NPU26646