Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø Tlf:75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Anti-RNP (anti-U1 ribonukleoprotein)antistoffer sees hyppigst ved blandet bindevevssykdom (MCTD), SLE, Sjøgren syndrom og sklerodermi. MCTD må spesielt mistenkes når anti-RNP er eneste positive CTD-spesifisitet.90-100% av pasientene er positive,vanligvis med høy konsentrasjon og ofte finnes anti-RNP alene.Ikke egnet for oppfølging av sykdomsaktivitet.

Analyseringsintervall/hyppighet

2-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <20 CU Positiv >20 CU

Merknader

Ny metode fra 30.01.2015