Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Analysemetode

ELISA

Tolkning

IgM revmatoid faktor sees hyppigst ved revmatoid artritt.

Analyseringsintervall/hyppighet

3-4 dager i uka.

Referanseområde

Negativ < 6 Arb. enh.
Svak positiv 6-18 Arb. enh.
Sterk positiv > 18 Arb. enh.

Arb.enh. = Arbitrære enheter

I følge ACR/EULARs internasjonale kriterier defineres RF som svak positiv ved verdier mellom 6 og 18 arb. enh. Slike verdier gis 2 poeng etter klassifikasjonskriterier for Revmatoid artritt (RA).
Verdier > 18 arb. enh. besvares som sterkt positive og skal gis 3 poeng (1).


1. Aletaha D et al. Rheumatoid Arthritis Classification Criteria» ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 62, No. 9, September 2010, pp 2569–2581, DOI 10.1002/art.27584 c 2010, American College of Rheumatology.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU12580 P-Revmatoid faktor IgM Arb.enh.