Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Auto-antistoff mot proteinase 3 er assosiert med Wegener’s granulomatose, som etter ny nomenklatur heter ”Granulomatose med polyangitt” (GPA).

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ < 20 CU Positiv >20 CU

Merknader

Ny metode fra 15.09.13