Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

For diagnose og oppfølging av vaskulitter i små/mellomstore kar - ANCA assosiert vaskulitter (AAV), ved mistanke om Goodpastures syndrom, ved mistanke om Idiopatisk interstitiell pneumoni (IIP).

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Holdbarhet

14 dager v/2-8°C

Analysemetode

Multiplex flow-immunanalyse

Tolkning

Auto-antistoff mot myeloperoksidase (MPO-ANCA) kan påvises hos ca. 55-70% av pasienter med mikroskopisk polyangiitt (MPA), 15-25% av pasienter med Granulomatose med polyangitt (GPA, Wegeners granulomatose), og ca. 40-60% av pasienter med eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA, Churg-Strauss syndrom). Omtrent 75-80% av pasienter med ”renal-limited vaskulitt” som utvikler rask progressiv nekrotiserende glomerulonefritt (RPGN), er også anti-MPO positiv.

Antistoffnivået er assosiert med sykdomsaktivitet og kan derfor brukes til aktivitetsmonitorering under behandling. Anti-MPO kan være positiv hos pasienter med ulcerøs kolitt og andre autoimmune gastrointestinale sykdommer (IBD).
Ca. 10-40% av pasienter med Goodpastures syndrom er ANCA – positive, og oftest er ANCA rettet mot MPO. ANCA kan forekomme årevis før anti-GBM og klinisk debut av Goodpastures syndrom.

Blant pasientene med IIP er mellom 4-36% anti-MPO positive, mens anti-PR3 forekommer hos 2-4%. Interstitiell lungesykdom kan forekomme før utviklingen av MPA. For eksempel opptil 25% av anti-MPO positive pasienter som først ble diagnostisert med IIP utvikler MPA senere.

ANCA kan forekomme ved en rekke andre sykdommer og tilstander, andre autoimmune sykdommer (autoimmun hepatitt, primær skleroserende kolangitt, systemiske autoimmune revmatiske sykdommer, multippel sklerose, bakterielle eller virus infeksjoner, sarkoidose. Behandling med en rekke medisiner (antibiotika-[cephotaxime, minocylcline], levamisol, TNF-alfa hemmere, psykotropiske, levamisol, allopurinol ) kan føre til opphav av ANCA eller fremkalle ANCA assosiert sykdom. Blant blodgivere er det ca 6% som kan ha anti-MPO og ca. 3% kan være anti-PR3 positive. Vanligvis er antistoffene med lavt titer (<3x cut off) og er forbigående. Nøyaktig valg av suspekte pasientgrupper er nødvendig for å øke pretest og posttest probabilitet av ANCA-testing.

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ <1,0 AI
Positiv ≥1,0 AI

AI= Antistoff index

Indikasjoner, tolkning og referanser

Falk RJ et al, Ann Rheum Dis 2011; 70:704

Kallenberg, Arthritis Rheum2005;52:2589-93;
Gaffo Al. Rheum Dis Clin North Am 2010, Rheum Dis Clin North Am. 2010 Aug; 36 (3):491-506
S. Moiseev, et al. Autoimmunity Reviews (2020); Sep; 19 (9) 102618

Merknader

Ny metode fra 19.10.21.

P.g.a overgang til ny metode (Multiplex flow-immunanalyse) vil vi tilby parallellkjøring i 6 måneder mot tidligere CLIA metode EN gang pr pasient som tidligere har hatt positivt resultat på anti-MPO. I DIPS bestilles Immunologisk parallellanalyse og angir MPO.

Norsk laboratoriekodeverk

P-MPO-ANCA IgG NPU12036