Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Analysemetode

ELISA

Tolkning

Anti-mitokondrier (M2) antistoffer sees hos de fleste pasienter med primær biliær cholangitt. I lave titer finnes de også ved en del andre sykdommer.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

Negativ ≤ 20 Arb.enh.
Grenseverdi 20,1 - 24,9 Arb.enh.
Positiv ≥ 25 Arb.enh.

Arb.enh. = Arbitrære enheter

Norsk laboratoriekodeverk

NPU26622 P-M2 IgG Arb.enh.