Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Feces/Easy Extract rør evt. en full skje i universalcontainer .

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Hold fast den blå adapteren.
Vri den røde toppen mot klokken og løsne.
Sett røret med væsken i en kopp/stativ slik at det ikke velter.
Trekk ut den hvite prøvepinnen festet til den røde korken.
Stikk prøvepinnen i feces på flere forskjellige steder (om mulig) og vri pinnen med klokka for å fylle alle rillene godt.
Vanndig avføring fester seg også i rillene. Rull pinnen så den blir godt dekket.
Unngå slim, frø, korn og fiberrester på pinnen
Sett så prøvepinnen tilbake i røret gjennom den blå adapteren. Trakten vil fjerne overflødig feces.
Lås ved å vri den røde korken med klokken.
Påse at begge adapterne er festet til hverandre og i lukket posisjon.
Ekstraksjonsrøret merkes tydelig med fullt pasientnavn og personnummer, samt prøvetakingsdato. Prøven legges deretter i egnet forsendelseshylse og sendes i ferdig merket konvolutt til Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø. Forsendelseshylse og konvolutter kan også bestilles fra egen liste i lab. håndboka.
Avdelingene på Nordlandssykehuset kan levere merket rør med rekvisisjon til Kundesenteret i 3.etg. O-fløya.

Prøvebehandling

Forsendelse: Sendes snarest innen 24 timer Ved mottak fryses prøven umiddelbart. Holdbar i kjøleskap i 7 døgn

Analysemetode

ELISA fra CALPRO .

Tolkning

Høye verdier sees oftest ved inflammatorisk tarmsykdom, men positiv test sees også ved en rekke ulike tarmsykdommer.
Lett forhøyede verdier tillegges mindre vekt, men utelukker ikke tarmsykdom. Kan også sees ved øvre luftvesinfeksjon (leukocytter som passerer via tarmen).
Referanseområde for analysen er aldersavhengig, barn har i de første leveårene høyere verdier enn voksne. Referanseverdier for barn er basert på publiserte studier og Oslo Universitetssykehus som bruker samme ekstraksjonsrør.
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Analyseringsintervall/hyppighet

2 - 3 ganger i uka

Referanseområde

<50 mg/kg: normal
50-100 mg/kg: lett forhøyet verdi
>100 mg/kg: positiv

Referanseområde for barn:
0-7 uker <1200 mg/kg
8-15 uker <600 mg /kg
16 uker -8 mnd <500 mg/kg
9 mnd-16 mnd <400 mg/kg
17 mnd-35 mnd <300 mg/kg
3 år <200 mg/kg
4 år <100 mg/kg
5 år og eldre <50mg/kg

Merknader

Calpro EasyExtract-rør kan bestilles fra Ekspedisjonen (tlf. 75 57 83 50), Sentrallaboratoriet eller via Laboratoriehåndboka.
For NLSHs ansatte: se informasjon se PR34929 i DocMap
"Easy Sampler Faeceskit" til oppsamling av faeces kan skaffes på Apotek.
Se www.EasySampler.com