Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Utredning av pasienter med tegn og symptomer på en bindevevssykdom der testen for antinukleære antistoffer er positiv (ANA screening). Spesielt er anti-Jo-1 indisert ved mistanke om polymyositt/dermatomyositt eller hos pasienter med muskelsmerter og muskelsvakhet, samtidig lunge symptomer, Raynaud-fenomen og/eller leddgikt.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Holdbarhet

14 dager v/2-8°C

Analysemetode

Multiplex flow-immunanalyse

Tolkning

Testen påviser myosittspesifikk autoantistoffer av IgG klasse mot Jo-1 antigenet - histidyl-tRNA syntetase –enzymet som kobler aminosyren histidin til sitt tRNA. Jo 1-antistoffene binder seg til konformasjonsepitoper av enzymet og hemmer den katalytiske aktiviteten.

Antistoff mot Jo-1 forekommer hos 25-30 % av pasienter med polymyositt/dermatomyositt, men også hos pasienter med polymyositt-overlapp syndromer. Mer enn 90 % av pasientene med påvist anti-Jo-1 har myositt. Antistoffet er assosiert med det såkalte anti-syntetasesyndromet (relativ akutt sykdomsdebut, feber, Raynaud fenomen, artritt og interstitiell lungesykdom og mekanisk hånd).
Anti-Jo 1 forekommer hos langt færre barn med myosititt enn hos voksne.

Antistoffene kan være til stede årevis før den kliniske debuten. Antistoffnivået korrelerer med sykdomsaktivitet. Blant de andre mysositt-spesifikke antistoffer er anti-Jo-1 den sterkeste predikter av den kliniske responsen til Rituximab-behandling.
Pasienter med Jo-1-antistoffer har som regel en alvorlig form av sykdommen med tendens til tilbakefall. Tross dette er langtidsprognosen bedre enn hos pasienter med de andre såkalte «non Jo-1» aminoacyl-tRNA syntetase antistoffer.

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ<1,0 AI
Positiv ≥1,0 AI

AI= Antistoff index

Indikasjoner, tolkning og referanser

Ghirardello A, Doria A. Review. New insights in myositis-specific autoantibodies. Curr Opin Rheumatol. 2018 Nov; 30(6):614-622

Satoh M, Tanaka S, Ceribelli A, Calise SJ, Chan EK. A Comprehensive Overview on Myositis-Specific Antibodies: New and Old Biomarkers in Idiopathic Inflammatory Myopathy. Clin Rev Allergy Immunol. 2017 Feb;52(1):1-19.

Aggarwal R, Cassidy E, Fertig N, Koontz DC, Lucas M, Ascherman DP, Oddis CV. Patients with non-Jo-1 anti-tRNA-synthetase autoantibodies have worse survival than Jo-1 positive patients. Ann Rheum Dis. 2014 Jan;73(1):227-32.

Kryštůfková O, Hulejová H, Mann HF, Pecha O, Půtová I, Ekholm L, Lundberg IE, Vencovský J.
Serum levels of B-cell activating factor of the TNF family (BAFF) correlate with anti-Jo-1 autoantibodies levels and disease activity in patients with anti-Jo-1positive polymyositis and dermatomyositis. Arthritis Res Ther. 2018 Jul 27;20(1):158.

Merknader

Ny metode fra 19.10.21.

Norsk laboratoriekodeverk

P-Jo1 IgG NPU26642