Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø Tlf:75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Jo-1 -antistoff mot histidyl tRNA-syntetase sees hyppigst ved Polymyositt/Dermatomyositt.
Antistoff mot Jo-1 forekommer hos 25-30 % av pasienter med Polymyositt/Dermatomyositt. Antistoffet er assosiert med det såkalte anti-syntetasesyndromet (relativ akutt sykdomsdebut,feber,Raynaud's fenomen,artritt og interstitiell lungesykdom)

Analyseringsintervall/hyppighet

2-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <20 CU Positiv >20 CU

Merknader

Ny metode 30.01.2015