Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Analysemetode

ELISA

Tolkning

Anti-intrinsisk faktor antistoffer sees nesten utelukkende ved pernisiøs anemi, men sees bare hos ca halvparten av pasientene.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

Negativ ≤ 20 Arb.enh
Grenseverdi 20,1 - 24,9 Arb.enh.
Positiv ≥ 25 Arb.enh

Arb.enh. = Arbitrære enheter

Norsk laboratoriekodeverk

NPU28365 P-Intrinsisk faktor as Arb.enh.